POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del Tractament de les seves Dades Personals

Denominació: LUIS FLÓREZ ARIAS
Direcció: C/ de Federica Montseny, 31 local, 08980 Sant Feliu de Llobregat
Telèfon de contacte: 936851604
Correu electrónic: adm@clinicamaslluhi.com


Qui és i que fa el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel compliment de la normativa de protecció de dades; pots posar en contacte en el següent correu electrònic: dpd@utpr.es


Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades.

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
• Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
• Principi de limitació el termini de conservació: Les dades seran mantingut en la nostra base de dades durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent en tot cas.
• Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat.

Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.


Com hem obtingut les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, amb la finalitat de l’execució del contracte de prestació de serveis dentals formalitzat per l’acceptació de pressupost, o en el seu cas, l’elaboració de pressupost previ.
Excepcionalment, i sempre amb el consentiment previ, es podrien haver obtingut per altres mitjans.


Que dades personals tractem

Les dades personals que tractem, per a les legítimes finalitats que t’expliquem en el punt 6., i en funció dels serveis, poden ser,

• Noms i cognoms
• Adreça postal
• NIF
• Telèfon
• Correu electrònic
• Radiografies dentals (periapical, aleta/mossegada, cefalometría oteleradiografia, tac dental ortopantomografia)
• Dades de salut obtinguts de converses amb tu
• Dades relatives a l’assegurança mèdica


Amb quin objectiu tractem les teves dades personals

Tractem les teves dades personals amb la finalitat primordial de recollir les teves dades de salut a fi de facilitar-te la millor assistència sanitària, deixant constància de totes aquelles dades que, sota criteri mèdic, permetin el coneixement veraç i actualitzat del teu estat de salut i que tinguin rellevància per al tractament mèdic a realitzar.

Així mateix, també tractem les teves dades personals per a gestionar tots els serveis addicionals relacionats amb l’assistència sanitària (laboratoris d’anàlisis, protètics), la relació amb la seva entitat asseguradora o mútua, i per a la gestió comptable i fiscal, en particular, la facturació dels serveis prestats.

Així mateix, sempre que prèviament tinguem el seu consentiment per a la gestió i desenvolupament d’activitats de màrqueting i l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Copyright © 2022 – Clínica Dental MAS LLUHI. Tots els drets reservats